{$plugin.tx_cookieconsent.tracking.leadinfo}

Select your location:

Nacházíte se zde: Masarykova univerzita Lidé se mohou těšit na další informace:

Zhengzhou Coal Mining

BILDLEISTE 2
BILDLEISTE 3
YTLink

Roboti zvyšují produktivitu ve společnosti Zhengzhou Coal Mining

Rostoucí požadavky na produktivitu a kvalitu v kombinaci s rostoucími náklady na pracovní sílu a nedostatkem dobře vyškolených kvalifikovaných pracovníků staví čínské průmyslové podniky před nové výzvy. Proto společnost Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Ltd. uvedla v posledních pěti letech do provozu 25 robotických systémů s celkem 52 svařovacími roboty pro výrobu hydraulických podpěrných štítů. Investicí do moderních robotických svařovacích systémů se společnosti Zhengzhou Coal Mining podařilo zrychlit výrobní procesy celkově o více než 50 % a zároveň dosáhnout přesně reprodukovatelných výsledků svařování.

Zhengzhou Coal Mining