Select your location:

Nacházíte se zde: 

Validace: Zajištění kvality pro vaše svařovací zařízení!

Všechny firmy, které pracují podle normy EN 1090 nebo ISO 9001/9002, musí své svařovací zdroje nechat jednou za rok zkalibrovat. Přístroj CKG 600 od firmy CLOOS splňuje požadavky na měřicí přístroje pro kalibraci a validaci vašich svařovacích zdrojů. Tento kompaktní kalibrační přístroj sestává ze statického simulátoru elektrického oblouku a digitálního měřicího přístroje pro měření napětí a proudu.

Měření pomocí přístroje CKG 600 odpovídá následujícím normám:
DIN EN 60974, DIN EN 50504, DIN EN ISO 17662, DIN EN ISO 9001/9002, DIN EN 1090, DIN EN ISO 3834-2, DVS 0714 a DVS 3009.

Kontakt

Tým našich servisních techniků je vám kdykoliv k dispozici:
Tel.: +420 244 910 355
E-mail: validace@cloos.cz

Napište e-mail