{$plugin.tx_cookieconsent.tracking.leadinfo}

Select your location:

Nacházíte se zde: 

Servis: Pro zajištění technické disponibility!

Nepřetržitá disponibilita je nejdůležitějším kritériem pro hospodárnost komerčně a průmyslově používaných průmyslových robotů a svařovacích zařízení. Díky preventivní údržbě a inspekcím lze prokazatelně předcházet prostojům. Na základě kontinuální odborné péče dosahuje technická disponibilita svářecí techniky CLOOS takřka 100 procent. Nabízíme vám servisní služby na míru, které se přizpůsobí vašim individuálním potřebám.

Remote-Service-Manager (RSM): Optimální spojení i na dálku

Díky našemu softwaru Remote Service Manager můžete využít dálkovou diagnostiku a údržbu jakožto účinný nástroj k zamezení prostojům a zbytečným nákladům na servis. Specialisté na roboty CLOOS vám pomohou při řešení servisních úkonů a údržby nezávisle na tom, kde se vaše zařízení nachází, a to bez časové prodlevy a efektivně. Systém pro vzdálenou správu RSM od firmy CLOOS je nainstalovaný v počítači propojeném s řízením robotu QIROX. Software obsahuje všechny důležité diagnostické funkce a funkce údržby řízení robotu.

3 dobré důvody, proč zvolit smlouvu o technické údržbě robotických zařízení

  • Profitujte z preventivní údržby a preventivních prohlídek a s nimi spojených seřizovacích prací.

  • Mazání a doplňování všech kapalin, využívaných zařízením, kontrola všech elektrických a mechanických dílů

  • Záruka provozní bezpečnosti vašeho robotického zařízení

3 dobré důvody, proč zvolit smlouvu o technické údržbě RoboPlan

  • Zajištění průběžné aktualizace vašeho softwaru RoboPlan.

  • Informace o nových funkcích a jejich dokumentace, podpora po telefonu a prostřednictvím e-mailu.

  • Každoroční workshop RoboPlan, který představí novinky a umožní výměnu zkušeností.

Kontakt

Máte dotazy, návrhy nebo přání?
Použijte náš kontaktní formulář.

do kontaktního formuláře
Kontakt Roboty

Tým servisu je Vám kdykoliv k dispozici:
Tel.: +420 244 910 355
Martin Krajánek

Napište e-mail