{$plugin.tx_cookieconsent.tracking.leadinfo}

Choisissez si vous souhaitez continuer à visiter notre site Web en néerlandais ou si vous préférez le français.

Kies uw locatie:

U bevindt zich hier: 

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH

Hoofdkantoor:
Carl-Cloos-Straße 1
D - 35708 Haiger
Germany

 

Centraal magazijn:
Carl-Cloos-Straße 6
D - 35708 Haiger
Germany

Tel.: +49 (0)2773/85-0
E-Mail: info@cloos.de
Link: www.cloos.de

Directie:
Stephan Pittner (CEO)


Geregistreerd in het handelsregister Wetzlar - registernr. HRB 3052.
BTW-NUMMER: DE 111 79 45 11

Alle informatie en verklaringen op deze internetpagina's zijn vrijblijvend. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er worden geen garanties aangegaan en geen toezegging van producteigenschappen gedaan. Uit de inhoud van de internetpagina's komen geen wettige aanspraken voort. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk gecorrigeerd, zodra wij hiervan op de hoogte zijn. De inhoud van de internetpagina's kan door een vertraagde actualisering niet permanent actueel zijn. Vraag daarom bij ons naar de stand, technische details en leverbaarheid van producten en diensten. Links naar andere internetpagina's worden niet permanent gecontroleerd. Derhalve kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van pagina's waar links naar verwijzen.

 

Downloaden van gegevens en software

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH kan niet instaan voor de foutloosheid van gegevens en software die kunnen worden gedownload van de internetpagina's. De software wordt door CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen. Wij adviseren desondanks om gegevens en software na het downloaden te controleren op virussen met de telkens actuele virusscanners.

 

Auteursrechten en andere speciale beschermrechten

De inhoud van deze internetpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Er mag voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik een kopie van de informatie van de internetpagina's worden opgeslagen op één enkele computer. Afbeeldingen, teksten, logo's, foto's enz. mogen alleen na schriftelijke toestemming van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, overgebracht of in andere vorm gebruikt worden. Bij genoemde product- en bedrijfsnamen kan het gaan om gedeponeerde handelsmerken of merken. Onrechtmatig gebruik kan leiden tot schadevergoedingsclaims en onthoudingsclaims. 
 

Bescherming van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid

Er kan niet worden gegarandeerd dat informatie of persoonlijke gegevens die naar ons worden overgebracht, bij de overdracht niet worden "afgeluisterd" door derden.
 

Aansprakelijkheid

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH is niet aansprakelijk voor schade, met name niet voor directe of indirecte vervolgschade, gegevensverlies, gederfde winst, systeem- of productie-uitvallen die ontstaan door het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van gegevens. Als bij een schade die is ontstaan door het gebruik van de internetpagina's of het downloaden van gegevens, sprake is van opzet of grove nalatigheid, dan geldt deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet. De juridische relatie die door het gebruik van de internetpagina's ontstaat tussen u en CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij juridische geschillen met bij het handelsregister ingeschreven zakenlieden die resulteren uit het gebruik van de internetpagina's, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH in Haiger.

 

Privacybescherming

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH wil het vertrouwen van de gebruikers in het web bevorderen en maakt om deze reden de omgang met persoonlijke gegevens openbaar. Hieronder komt u te weten welke informatie wordt verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan.
 

Toelichtingen bij de privacybescherming

U kunt gewoonlijk alle internetpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH opvragen zonder gegevens over uw persoon bekend te maken. Als eventueel uw naam, uw adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn, dan wordt u hier van tevoren op gewezen. Uw persoonlijke gebruiksgegevens worden gebruikt om de service van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH voor u zo aangenaam mogelijk vorm te geven en te verbeteren.
Als u besluit persoonlijke gegevens via internet aan CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH door te geven, zodat bijv. correspondentie kan worden afgewikkeld of een bestelling kan worden uitgevoerd, dan wordt volgens de strenge voorschriften van de BDSG (Duitse privacywet) zorgvuldig omgegaan met deze gegevens.
Door het opvragen van de internetpagina ontvangt CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gebruiksgegevens die worden opgeslagen voor backupdoeleinden en mogelijk een identificatie toelaten (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze gegevens worden door CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH geanalyseerd, om het gebruikersgedrag te leren kennen en statistieken op te stellen. Daarbij worden bij alle maatregelen de veiligheidsnormen van de TDDSG (Duitse privacywet voor telediensten) en de TDSV (Duitse privacyverordening voor telecommunicatiebedrijven) in acht genomen. Er vindt geen persoonsgerelateerde analyse plaats. De statistische analyse van geanonimiseerde gegevensrecords blijft voorbehouden.
Meer informatie over het onderwerp privacybescherming in de Bondsrepubliek Duitsland vindt u hier: www.bfd.bund.de.

 

Doorgeven van persoonlijke informatie aan derden

Als in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners, dan zijn deze gebonden aan de BDSG (Duitse privacywet), andere wettelijke voorschriften en contractueel aan de Privacy Policy van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH. Voor zover CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH wettelijk of door gerechtelijk besluit ertoe verplicht is, zal zij uw gegevens in de gevraagde omvang doorgeven aan instanties die recht hebben op inlichtingen. Voor andere doeleinden geeft CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden.
 

Veiligheid

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH slaat uw gegevens op zeer goed beveiligde servers in Duitsland op. Slechts enkele, door CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH bevoegd verklaarde personen die zich bezighouden met de technische, commerciële of redactionele verzorging van deze servers, zijn in staat om toegang te krijgen tot deze servers.
 

Recht op herroeping

Wanneer u CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH vraagt om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken om verder contact op te nemen en/of deze te wissen, dan wordt dienovereenkomstig gehandeld. Gegevens die voor het afwikkelen van een opdracht resp. volgens commerciële beginselen noodzakelijk zijn, worden door opzegging resp. wissen niet aangetast. Wij vragen er uw begrip voor dat bij herroeping de gepersonaliseerde service niet meer kan worden geleverd, omdat deze berust op het gebruik van de klantgegevens.
 

Gebruik van cookies

In cookies wordt tijdens een onlinesessie tekstinformatie verzameld en in een speciaal bestand in ASCII-formaat (cookie.txt) op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Waar de cookie bij de gebruiker wordt opgeslagen, controleert de WWW-browser van de gebruiker. Cookies zijn informatie die bij het volgende onlinebezoek naar de server wordt teruggestuurd. Deze kunnen telkens alleen door de server worden gelezen die deze tevoren ook heeft opgeslagen.
CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gebruikt cookies alleen, wanneer deze dringend noodzakelijk zijn voor gebruikersfuncties resp. de navigatie van de website gemakkelijker te maken. De informatie wordt niet beschikbaar gesteld aan derden, omdat cookies alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Deze functie kan echter op elk moment in de browser worden gedeactiveerd. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze u een melding geeft zodra cookies worden verzonden.
 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken met het doel om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel naar derden overbrengen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor genoemde doel.

 

Links naar andere websites

De internetpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH bevatten eventueel links naar andere websites. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH heeft geen invloed op de redactionele inhoud van vreemde websites en op het feit of de exploitanten ervan de bepalingen m.b.t. privacybescherming naleven.

 

Reclame

De internetpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH bevatten gewoonlijk geen reclamevlakken. Als het tegendeel het geval is, geschiedt de levering van de reclame via externe AdServers. De in samenhang met onlinereclame verzamelde gegevens (AdImpressions, AdKlicks) dienen uitsluitend voor statistische analyse en voor opstelling van rapporten voor reclameklanten. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens gebruikt.
Bij de levering van reclame kunnen mogelijk cookies worden gebruikt zonder dat CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH hier invloed op heeft.